TELEFON

019-25 79 00

ADRESS

Gamla Vägen 10 A

KONTORSTIDER

Kl 8 – 17

TELEFON

019-25 79 00

ADRESS

Gamla Vägen 10 A

KONTORSTIDER

Kl 8 – 17

Våra ledstjärnor – D.R.U.M.

Grunden i allt vi gör är våra centrala ledstjärnor:

DELAKTIGHET

Tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på. Många av de initiativ som finns på ÖBE bygger på just engagemang och delaktighet från våra medarbetare.

RESPEKT

Vi tar tillvara på alla medarbetares kunskap.
Vi är lyhörda och respekterar våra kunders önskemål och kunnande. Det arbete vi utför gör vi med respekt för den miljö och omgivning vi verkar i.

UPPRIKTIGHET

Uppriktighet betyder för oss rakhet, tydlighet och ärlighet. Det är en självklarhet för oss i allt vi gör och präglar vår kommunikation så väl externt som internt.

MOD

Vi har mod att fråga, lyssna aktivt och agera. Mod att testa nytt och ständigt utveckla vår verksamhet.

Vi är en del av Örebro ByggEntreprenad

SNABBKONTAKT

Om du har någon fråga till oss, fyll i och skicka… så hör vi av oss.

   TELEFON

   019-25 79 00

   ADRESS

   Gamla Vägen 10 A

   KONTORSTIDER

   Kl 8 – 17

   TELEFON

   019-25 79 00

   ADRESS

   Gamla Vägen 10 A

   KONTORSTIDER

   Kl 8 – 17