Nammo Sweden AB och Örebro Byggservice Forsberg AB har nyligen tecknat en överenskommelse gällande renovering och ombyggnad av Nammo Swedens lokaler i Karlskoga.

-Det är väldigt kul att vi vunnit detta uppdrag och vi ser mycket fram emot att påbörja samarbetet med Nammo Sweden AB, säger Mikael Sandelin, Projektchef på Örebro Byggservice Forsberg AB.

Omfattningen av uppdraget är att renovera samt bygga om två byggnader innehållande laboratorium, kontor och toaletter. #FörAttViBryrOss