NYTT RAMAVTAL! Örebro Byggservice Forsberg AB och Akademiska Hus har tecknat ett 4 år långt avtal. Avtalet löper fram till 2023 och innefattar byggnadsarbeten upp till 5 MSEK.