Vi är i full gång med att totalrenovera lokalerna på Storgatan 11. Hitintills har vi blåst ut allt och har färdigställt väggarna. Denna vecka ska vi lägga golvet i lokalen samt montera de nya entrépartierna. #FörAttViBryrOss