Vi är i slutskedet av renoveringen på Storgatan 20. Samtliga ytskickt är gjorda med ny el och ventilation, detta ger de nya hyresgästerna samma känsla som nybyggnation. #FörAttViBryrOss